Katar Yapı Malzemeleri Sektörü Değerlendirmesi: Sayısal Veriler, Ticari Faaliyetler ve İş Fırsatları

Katar, inşaat pazarının da gelişimine paralel olarak önümüzdeki yıllarda yapı malzemeleri sektörünün de oldukça hareketli olması beklenen bir ülke olarak öne çıkmaktadır. Son yıllardaki ithalat ve ihracat rakamlarına bakıldığında bu alanda oldukça ciddi bir potansiyel olduğu anlaşılmaktadır.

Sektör Çalışmalarının Sürdürülebilir Hale Gelmesi İçin Neler Yapılabilir?

Firmalar arasındaki ticari faaliyetlerin hız kazanması konusunda ikili iş görüşmelerinin yanı sıra sektörel heyet ve ticari heyet oluşturma çalışmalarının önemi daha fazla ortaya çıkmaktadır. Yapı malzemeleri sektörü, B2B (business to business) iş modeli ile çalışmaya oldukça elverişli bir alan olduğundan, firmaların ikili iş görüşmeleri neticesinde hammade ve operasyonel faaliyetler konusunda biraraya gelmesi sektörü daha da hacimli ve hareketli hale getirebilecektir.

Yapı Malzemeleri Sektöründe Yakın Gelecekte Katar’da En Büyük Fırsat Nedir?

Sektörde önümüzdei kısa vadede ithalat ve ihracat rakamlarında büyük bir hareketlilik oluşturacak en önemli gelişme kuşkusuz 2022 Dünya Kupası’nın Katar’da düzenlenecek olmasıdır. Bu nedenle, önümüzdeki birkaç yıl boyunca başta stadyumlar olmak üzere; konut, otel, ulaşım ve altyapı çalışmaları olmak üzere birçok alanda yapı malzemeleri sektörünün tartışılmaz ağırlığı görülecektir. Bunun bir fırsata dönüştürülerek ticari heyet ve sektörel heyet çalışmaları ile birçok konuda ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmek için çok büyük fırsatlar ortaya çıkacaktır.

Yapı Malzemeleri Sektörünün En Önemli Bileşenleri Nelerdir?

İnşa edilen yapının türüne bağlı olarak değişiklik gösteren yapı malzemeleri arasında bulunan bazı bileşenler, yapının türüne göre çok fazla farklılık göstermeyip her uygulamada kullanılabilmektedir. İkili iş görüşmeleri vasıtasıyla Katar ile önemli bir ithalatihracat gelişimi oluşturulabilecek bu yapı malzemelerinin arasında yapı kimyasalları, kiremit çatı malzemeleri; mermer, granit ve limestone gibi doğal ve işlenmiş taş malzemeler, PVC pencere ve kapıların yanında yalıtım malzemeleri ve kimyasallarını sıralamak mümkündür.

Katar’ın Belirli Yapı Malzemelerinde İhracat Değerleri Nasıldır?

Aşağıdaki tablolar, yapı ve inşaat sektöründe çok sık karşılaşılan yapı malzemelerinin Katar için ne ifade ettiğini sayısal olarak göstermektedir.

Tablo 1. Katar’ın ülkeler bazında çatı kiremiti ithalat değerleri (Kaynak:trademap)

Ülke 2018 yılında ithalat miktarı (x1000 $) Katar’daki ihracat miktarı (%) İhraç edilen miktar (ton cinsinden)
Toplam: 1424 100 7601
İspanya 805 56,5 4296
İtalya 372 26,1 1674
Portekiz 176 12,4 552
Yunanistan 23 1,6 202
Çin 21 1,5 122
Türkiye 16 1,1 151
Malezya 5 0,4 19
İran 5 0,4 44
Fransa 1 0,1 1

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere Katar’da çatı kiremiti alanında sektörün öncüsü İspanya’dır. Sektörel heyet ve ticari heyet çalışmaları ile B2B iş modelleri geliştirilerek Türkiye’nin de bu pastadan daha fazla pay alması sağlanabilir.

Tablo 2. Katar’ın ülkeler bazında kapı, pencere ve plastik bileşenlerini ithalat değerleri (Kaynak:trademap)

Ülke 2018 yılında ithalat miktarı (x1000 $) Katar’daki ihracat miktarı (%) İhraç edilen miktar (ton cinsinden)
Toplam: 6817 100 2672
Türkiye 5241 76,9 2268
Çin 649 9,5 331
ABD 589 8,6 24
Yunanistan 269 3,9 31
Tayvan 35 0,5 12
İran 9 0,1 3
Belçika 6 0,1 0
İtalya 6 0,1 0
Birleşik Krallık 5 0,1 0
Almanya 4 0,1 0
Hollanda 2 0 1
Ürdün 2 0 2

 

Tablo 2’den anlaşılacağı üzere Katar, kapı ve pencere bileşenleri konusunda Türkiye için çok iyi bir pazar konumundadır. İkili iş görüşmeleri kapsamında %80’e ulaşan bu pazar payını daha da artırmak mümkündür.

 

Tablo 3. Katar’ın ülkeler bazında kireçtaşı ithalat değerleri (Kaynak:trademap)

Ülke 2018 yılında ithalat miktarı (x1000 $) Katar’daki ihracat miktarı (%) İhraç edilen miktar (ton cinsinden)
Toplam: 3600 100 8957
Portekiz 1635 45,4 3339
İtalya 1273 35,4 3269
İspanya 367 10,2 770
Türkiye 134 3,7 206
Ürdün 134 3,7 1154
Çin 57 1,6 219

 

Tablo 3, Türkiye’nin Katar’a kireçtaşı ihracatı konusunda kendisini geliştirmesi gerektiği göstermektedir. Zira, bu alanda öncü ülkeler Portekiz, İtalya ve İspanya olurken Türkiye’nin Pazar payı %4’ün bile altındadır.

Tablo 4. Katar’ın ülkeler bazında kaba işlenmiş mermer ithalat değerleri (Kaynak:trademap)

Ülke 2018 yılında ithalat miktarı (x1000 $) Katar’daki ihracat miktarı (%) İhraç edilen miktar (ton cinsinden)
Toplam: 6698 100 13360
İspanya 3399 50,7 5152
İtalya 2080 31,1 2430
Pakistan 713 10,6 4728
Portekiz 238 3,6 372
Yunanistan 74 1,1 24
Hindistan 56 0,8 151
Türkiye 45 0,7 103
Çin 44 0,7 99
İran 22 0,3 120
Lübnan 16 0,2 65
Ürdün 11 0,2 116

 

Katar’ın, mermer konusunda bir miktar da olsa dışa bağımlı olduğunu söylemek mümkündür. Fakat bu alanda da Türkiye henüz kendisinden beklenen sıçramayı gerçekleştirememiştir. İthalat ve ihracat verilerin Türkiye’nin lehine değişmesi için ikili iş görüşmeleri büyük önem arz etmektedir.

 

Tablo 5. Katar’ın ülkeler bazında ısı ve ses yalıtımı bileşenlerini ithalat değerleri (Kaynak:trademap)

Ülke 2018 yılında ithalat miktarı (x1000 $) Katar’daki ihracat miktarı (%) İhraç edilen miktar (ton cinsinden)
Toplam: 5791 100 0
ABD 1126 19,4 0
Fransa 912 15,8 12
hindistan 686 11,8 924
Avutralya 651 11,2 42
Ürdün 536 9,3 273
Çin 497 8,6 296
Birleşik Krallık 380 6,6 232
Hollanda 326 5,6 6
Almanya 312 5,4 122
İrlanda 158 2,7 35
Belçika 95 1,6 89
Norveç 51 0,9 2
Çek Cumhuiyeti 30 0,5 1
İtalya 11 0,2 3
Avusturya 10 0,2 0
Türkiye 5 0,1 2
İsveç 2 0 0
İspanya 1 0 0
Lübnan 1 0 0

 

Tablo 5, yapıda yalıtım malzemeleri konusunda Katar’da çok sayıda piyasa oyuncusunun olduğunu göstermektedir. Türkiye, maalesef bu büyük oyuncuların arasında olmayı henüz gerçekleştirememiştir. Sektörel heyet ve ticari heyet çalışmaları kapsamında B2B gibi iş modellerinin de adaptasyonu ile Türkiye, Katar’da bu alanla ilgili oldukça güçlü bir potansiyel olabilecektir.