UR-GE kapsamındaki ticari heyetlerde firmaların dikkat etmesi gereken hususlar

Gerçekleştirilen ticari heyet kapsamındaki ikili iş görüşmeleri ziyaretlerinde firmaların elde edeceği kazanımlar ve bu kazanımların artması ile ilgili olarak tavsiyeler aşağıdaki belirtilmiştir:

  • Ticari Heyet organizasyonları daha çok, UR-GE üyelerinin doğrudan ulaşmakta zorlandığı ve aktif ihracatı hiç yapmadığı yahut görece az yapmış olduğu ülkelerde arasından seçilir. Belirtilen ülkenin uygunluğu URGE İhtiyaç analizinde ve anlık ticaret istatistikleri açısından da teyit edilmelidir.
  • Her ticari heyet bir ticari keşif amacını taşımaktadır. Ziyaret edilen pazarın pazarlamaya ve üreticinin ürün gamına uygun olup olmadığı hususu ziyaretin içindeki temel esastır.
  • Üreticinin kendi ürünleri ile pazarda mevcut ürünleri arasındaki farkın anlaşılması ve akabinde ziyaret edilen ve nüfuz edilmek istenen pazar ile ilgili olarak ilgili adaptasyonlara karar verilmesi ziyaretin en temel amacıdır.
  • Hedeflenen pazar ile ilgili olarak ise veri tabanına sahip olmak ve akabinde uygun müşteriler ile ilk teması sağlamak ise ticari heyet katılımlarında beklenen ikinci en önemli amaçtır.
  • Organizasyona iştirak etmeden önce, tüm katılımcı firmaların, yeterli pazarlama enstrümanına sahip olması ve firma yeterlilik ve kapasitesini, web sitesi, kataloglar, sosyal medya paylaşımları ile ifade edebilir yetkinlikte olması beklenmektedir.
  • Ticaret Heyeti kapsamında organizasyona iştirak eden firma yetkilisinin gelebilecek tüm sorulara net cevap verebilecek ve de inisiyatif kullanabilen bir kişi olması ticari bağlantılarda hızlandırıcı etki yapacaktır.
  • Bazı sektörler açısından minimum sipariş miktarları ile ilgili olarak beklentiler yüksek olmak ile birlikte ilk temas edilen pazarlar için bu miktar mümkün olduğu kadar esnek tutulmalı ve de her şeyden önce pazara sızma hedef alınmalıdır.
  • Pazarlama her halükarda uzun süreli bir faaliyet alanıdır. Tüm pazarlama uzmanlarının üzerinde mutabık olduğu konu pazarlamada “tekrar”ın esas olması ve de ticari heyet organizasyonları akabinde hedef ülke ile ilgili temas çalışmalarına devam edilmesi gerekliliğidir. Hiçbir pazarı sadece bir kere ziyaret ederek ve de firmanızın müşteriler tarafından bulunması bekleyerek fethedemezsiniz.

GlobalMark olarak heyet sonrasındaki temaslar konusunda da katılımcı firmalarımıza desteğimiz sürdürüyoruz. Ayrıca başka ticari heyetler neticesinde daha önceki katılımcılarımız için de uygun alıcılar olması durumunda organizasyon dışı eşleştirme faaliyetlerini de gerçekleştirmekteyiz.