GlobalMark – B2B matchmaking, Trade Mission, Business Matchmaking

Proje Evreleri:

 • Ön Hazırlık Aşaması
 • Tanıtım 1. Evre
 • Tanıtım 2. Evre
 • Saha ziyareti ve Teyit
 • Eşleştirme Organizasyonu
 • Sonuç ve Raporlama

Ön Hazırlık Aşaması

 • Bu süreçte organizasyona iştirak edeceği kesinleşmiş Türk firmalar ile birebir görüşmeler gerçekleştirilecektir. Bu görüşmelerde, hedef pazar ile ilgili olarak bilgi düzeyleri, görüşmek istedikleri büyük firmaların tespiti yapılacaktır.
 • Pazarlamanın başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için her firmanın öne çıkan özellikleri tespit edilecektir.
 • Organizasyon için kurgulanacak olan web sitesi içerisinde yer alacak firma profillerinin bilgileri için doğru tanımlar üzerinden bilgi girişi için firmalardan doğru görsel ve yazılı material temin edilecektir.
 • Belirtilen bilgiler İngilizce hazırlanacak olan firma profil kitapçığı için de kullanılacaktır.
 • Belirtilen bilgiler çerçevesinde yekün bir küme algısı oluşturabilmek için ziyaret edilecek ülkelerde etkin olabilecek ana tema seçilecek ve ilgili pazarlama ekipmanları bu minvalde oluşturulacaktır.
 • Ziyaret edilecek ülkelerin gümrüklerinde tedarik edilmiş olan ve ilgili GTIP kodlarına göre ithalat gerçekleştiren distribütor ve toptancı firma isimleri tespit edilecektir.
 • Belirtilen farklı alanlardaki sektör karar vericileri için ayrı format ve içerikler ile davet mektupları hazırlanacaktır.

Tanıtım 1. Evre

Tanıtım etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için tüm pazarlama dökümanlarının İngilizce / veya kendi  yerel dilinde çeviri işlemleri gerçekleştirilecektir. Bu sürecin akabinde:

a. Detaylı Veri Temini
 • Tedarik edilmiş tüm bilgiler tasnif edilerek nitelikli birer davetli listesi (short list) oluşturulacaktır.
b. Posta Gönderimi
 • Belirlenen tüm davetliler için dosya, firma profilleri kitapçığı ve davet mektubunun bulunduğu davet zarfı adreslere postalanacaktır.

Tanıtım 2. Evre

 • Ziyaret edilecek ülkede   yerleşik bulunan partner  firmalarımız ile müşterek şekilde yazılı standart metin dahilinde davetlileri arama hizmetleri gerçekleştirilecektir.
 • GlobalMark’ın kendi sistemi olan www.companymatcher.com üzerinden firmaların kayıt olması ve de firmaları incelemesi sağlanacak ve de randevu almaları için telefon aramaları ve mail ile ilgili hatırlatmalar sağlanacaktır.

Ön Heyet ve Saha Ziyareti

 • Organizasyondan yaklaşık 1,5 ay önce  belirtilen şehirlere, URGE proje yetkilileri ile beraber ( Veya sadece GlobalMark olarak )  saha ziyareti gerçekleştirilecektir.
 • Retail tur kapsamında görülmesi gereken yerler ziyaret edilecektir
 • Toplantı salonu ve ilgili detayları son kez onaylanacaktır.

Eşleştirme Organizasyonu 

 • Ön-kaydı gerçekleşen alıcı firmaların belirtilen sistem üzerinden kayıtlarının tamamlanması ve randevuların teyit edilmesi
 • Organizasyona 3 hafta kala  tüm kayıtlı katılımcıların tekrar aranması ve de son kez teyitlerin sağlanması
 • Organizasyon yaka kartlarının ve gelen firmaların bilgilerinin tamamlanması
 • Her biri ayrı bir masada temsil edilen katılımcı Türk firmalara, gerçekleştirilecek B2B faaliyeti esnasında görüşecekleri firmaların isimlerinin ve iletişim bilgilerinin sağlanması
 • Faaliyetin, her biri 20 dakikadan oluşan ikili iş görüşmeler üzerinden gerçekleştirilmesi
 • Belirtilen görüşmeler ile ilgili olarak bakanlık tarafından uygun görülen imzalı evrakların tamamlanması

Sonuç Rapor

Tüm katılımcı firmalardan, görüşme yapılan alıcı firmalar hakkında (ve tam tersi)

 • Eşleşmenin olup olmadığı
 • Eşleşmenin sektör talebine uygun olup olmadığı
 • Kısa – orta – uzun vadeli olarak eşleşmenin değerlendirilmesi
 • Kısa sürede tekrar edilmesi istenen yeni pazarlama faaliyetinin ne olduğu konusunda bilgiler toplanarak rapor olarak sunulacaktır.