GlobalMark – B2B matchmaking, Trade Mission, Business Matchmaking

Avustralya, Asya – Pasifik bölgesinde yer alan, dünyadaki en büyük ada ve en küçük kıta ülkesi olma özelliğine sahip bir ülkedir. Ülkelerle stratejik, siyasi ve ekonomik ilişkilerini her zaman iyi tutmaya çalışan ve bu anlamda her sektörde istikrarlı olmaya çalışan bir politika izlemektedir. Aynı zamanda, OECD’nin yayınladığı yaşam standartları endeks verileri baz alındığında refah seviyesi oldukça yüksek olan bir ülkedir. Ekonomik büyüme oranları, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ve kişi başı milli gelir verileri de dikkate alındığında ekonomik anlamda da oldukça güçlüdür.

Bu analizlerden yola çıkarak, Avustralya’nın her sektörde olduğu gibi yapı ve inşaat sektöründe de oldukça vizyon sahibi olduğunu, dünyadaki yeni trendleri takip ettiğini ve bu alandaki teknolojik gelişmeleri içselleştirdiğini söylemek mümkündür. Bu bağlamda, diğer ülkelerle ilişkilerinin de her zaman pozitif yönde seyretmesine çalışarak kamuda ve özel sektörde, ikili iş görüşmeleri, ticari heyet ve sektörel heyet faaliyetleri ile yapı ve inşaat sektörünü her zaman canlı tutmaya çalışmaktadır. Bu çalışmaların için de B2B (business to business) iş modelinin de oldukça etkin olduğu görülmektedir. Bütün ikili, çok taraflı ve bölgesel ilişkilerin meyvesi olarak da her yıl olumlu ithalat ve ihracat verileri elde edilmektedir.

Yapı ve İnşaat Sektöründe Son Rakamlar Nedir ve Beklentiler Hangi Yöndedir?

Avustralya’da inşaat sektöründe yürütülen projeler pazarının bu yıl içerisinde %8.2 civarında büyümesi beklenmektedir (kaynak: BCI Economics). Bina inşaatları ise bir önceki yıla bakıldığı zaman yıllık bazda %4’e yakın bir büyüme göstermiştir. Konut sektörünün, iş hacmi büyüklüğü olarak adeta altın yılını yaşadığı 2016 yılından sonra halihazırda devam eden bir düşüş görülse de hastane, sanayi ve sağlık alanları dışında devam eden pozitif gelişmeler ile bu alanda da %4’ün üzerinde bir büyüme öngörülmektedir.

Yapı Sektöründeki Belirlenen Fırsatlar, Tehditler ve Önemli Başarı Parametreleri Nelerdir?

Yapı ve inşaat sektöründe son yıllarda farklı taleplerin kendini göstermesi sektörün başarısını çok büyük oranda etkilemiştir. Özellikle büyük apartmanlara yapılan yatırımların müşterilerde istenilen karşılığı bulmaması da yatırımcılar için önemli bir geri bildirim olmuştur. Farklı yapı alanlarında ortaya çıkan geniş kâr marjları da bölünmüş kârlılığa imkan tanımaktadır (kaynak: ibisworld)

Avustralya’daki yapı ve inşaat sektörünün en önemli yeteneklerinden biri, piyasa talebine hızlı bir şekilde reaksiyon verip işlemleri genişletip azaltabilmesidir. Bunun yanında sektör için kilit pazarlar ile sürekli iletişim halinde olup ihaleler noktasında gerekli rekabeti sağlayabilmeleri de sektörün gelişmesindeki en büyük avantajlardan biridir (kaynak: ibisworld).

Avustralya Yapı Malzemeleri Sektöründe Doğal ve İşlenmiş Taşların Yeri ve Önemi

Her ülkede olduğu gibi doğal ve işlenmiş taşlar, yapı ve inşaat sektörü için büyük bir önem arz etmektedir. Bu ürünlerden özellikle kireçtaşı, Avustralya’nın dışarıdan en çok ithal ettiği ürünler arasında kalmaktadır. Bu ürünlerin genelinde Avustralya, çok fazla dışarıya bağlı gibi görünse de, eğer doğru adımlar atıldığı takdirde, bu ülke Türkiye için çok iyi pazar konumuna gelebilecektir. Türkiye, bu ürünlerin bazılarını Avustralya’ya ithal ederken bazıları konusunda sektörel hiçbir somut varlık gösterememektedir. Bu noktadaki en büyük eksikliğin ikili iş görüşmeleri, sektörel heyet ve ticari heyet çalışmalarınının üzerinde yeteri kadar durulmadığı apaçık bellidir. Bu noktada, Türkiye’deki yatırımcıları ve üreticileri, Avustralya’daki özel sektör ve kamu yetkilileri ile bir an önce biraraya getirecek faaliyetler için gerekli zeminin oluşturulması zorunludur. Sektörde doğrudan doğruya var olamasa da Türkiye, B2B iş modeli üzerinden doğal ve işlenmiş taş ürünleri konusunda Avustralya pazarında varlığını yavaş da olsa hissettirmeye başlayacaktır.

Doğal ve İşlenmiş Taş Sektöründe Avustralya’nın İthalat Rakamları ve Bu Rakamların Değerlendirilmesi

Avustralya’nın doğal ve işlenmiş taş ile ilgili gerçekleştirdiği ticari faaliyet rakamları aşağıda verilmiştir. Verilen bilgiler, blok veya levha şeklinde kesilmiş taşlar içindir.

Tablo 1. Avustralya’nın ülkeler bazında mermer ve traverten ithalat değerleri (Kaynak:trademap)

Ülke 2018 yılında ithalat miktarı (x1000 $) Avustralya’daki ithalat miktarı (%) İthal edilen miktar (ton cinsinden)
Toplam: 404 100 452
Italy 111 27,5 48
India 88 21,8 147
China 82 20,3 54
Brazil 58 14,4 26
Turkey 38 9,4 111
Spain 20 5 17
Egypt 5 1,2 48
Iran 2 0,5 1

 

Tablo 1 incelendiği takdirde Türkiye’nin Avustralya’daki mermer sektöründe önemli bir oyuncu olduğu görülecektir. Zira, %10’a yakın bir ihracat oranı mevcuttur. Bu  oranı daha da yukarılara taşımak için başka ikili iş görüşmeleri olmak üzere her türlü sektörel heyet ve ticari heyet çalışmalarına hız verilmesi gerekmektedir.

Tablo 2. Avustralya’nın ülkeler bazında kireçtaşı ithalat değerleri (Kaynak:trademap)

Ülke 2018 yılında ithalat miktarı (x1000 $) Avustralya’daki ithalat miktarı (%) İthal edilen miktar (ton cinsinden)
Toplam: 8635 100 606378
Japan 7578 87,8 562537
Thailand 640 7,4 10035
Viet Nam 362 4,2 33300
India 16 0,2 150
United States of America 13 0,2 25
China 13 0,2 32
Indonesia 7 0,1 18
Malaysia 4 0 281
New Zealand 3 0 0

 

Tablo 2’ye bakıldığında, Avustralya’nın kireçtaşı ihtiyacının neredeyse tamamının Japonya’dan karşıladığı görülmektedir. %88’e yaklaşan ihracat değeri ile Japonya, bu sektörde Avustralya’da oldukça aktiftir. Türkiye’yi bu listede görmemek her ne kadar üzücü olsa da bundan sonraki süreçte eğer doğru adımlar atılırsa Türkiye’nin de bu sektörde var olması zor bir ihtimal değildir. Türkiye, bu konudaki potansiyelini doğru bir şekilde kullanılır ve ülkedeki ikili iş görüşmeleri, sektöredel heyet ve ticari heyet çalışmaları için gerekli altyapı oluşturursa çok geçmeden listeye güçlü bir giriş yapabilecektir. Avustralya’daki kireçtaşı sektöründe var olabilmek için B2B iş modelinin de çok ciddi potansiyel iş fırsatları oluşturacağı da göz ardı edilmemelidir.

Tablo 3. Avustralya’nın ülkeler bazında granit ithalat değerleri (Kaynak:trademap)

Ülke 2018 yılında ithalat miktarı (x1000 $) Avustralya’daki ithalat miktarı (%) İthal edilen miktar (ton cinsinden)
Toplam: 288 100 917
Çin 285 99 917
Amerika Birleşik Devletleri 3 1 0

 

Tablo 3, Çin’in Avustralya’nın granit ithalatında ne denli aktif olduğunu çok ciddi bir şekilde ortaya koymaktadır. Zira, Çin, Avustralya için granit konusunda neredeyse tek yurtdışı tedarikçisi konumundadır. Bu noktada, Türkiye eğer rekabetçi bir fiyat çalışması yürütebilirse, listeye Çin’in arkasından bir an önce girip Avustralya’daki granit pazarında Çin hakimiyetine zamanla son vermesi içten bile değildir.

Tablo 4. Avustralya’nın ülkeler bazında kuartz ithalat değerleri (Kaynak:trademap)

Ülke 2018 yılında ithalat miktarı (x1000 $) Avustralya’daki ithalat miktarı (%) İthal edilen miktar (ton cinsinden)
Toplam: 623 100 1579
China 242 38,8 687
Australia 108 17,3 470
Brazil 92 14,8 53
India 87 14 264
Pakistan 31 5 0
Madagascar 17 2,7 14
Turkey 15 2,4 78
United States of America 8 1,3 1
Italy 6 1 2
United Kingdom 5 0,8 0
Germany 3 0,5 5
South Africa 3 0,5 0
Morocco 3 0,5 1
Belgium 2 0,3 4
Spain 1 0,2 0

 

Tablo 4, detaylı bir şekilde incelendiği takdirde, Çin, Brezilya ve Hindistan’ın sektörde büyük oyuncular olduğu görülmektedir. Bunun yanında, Avustralya, ithal ettiği kuartzların bir bölümünü (listede %17,3) yurtdışına sattıktan sonra yeniden ithal etmiştir (re-import). Türkiye’nin %2’nin üzerinde bir pazar payı bulunduğu görülmektedir. Her ne kadar bu oran düşük gibi görünse de Türkiye’nin Avustralya’daki kuartz sektörüne yön veren olaylara, sektör iç dinamiklerine ve pazardaki birçok faktöre hakim olması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, bu altyapı, bilgi ve birikimle yola çıkarak ve mevcut teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak pazardaki payını büyütmek için hızlı adımlar atması gerekmektedir. Bu noktada, sektörel heyet ve ticari heyet faaliyetlerinin yanında ikili iş görüşmeleri konusuna da olabildiğince hız vermesi gerekmektedir.