Sektör Analizleri

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Dubai Yapı Malzemeleri Sektörü Değerlendirmesi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Dubai Yapı Malzemeleri Sektörü Değerlendirmesi:

İthalat ve İhracat Rakamları, Ticari İlişkiler ve İş Potansiyelleri

BAE ve özellikle Dubai şehri, halihazırda ve önümüzdeki birkaç yıl boyunca inşaat sektörü ve bunun özelinde yapı malzemeleri pazarı için çok ciddi iş fırsatları barındırmaktadır. Dubai’yi baz alarak BAE’de mevcut durumda devam çalışmalar, yatırım faaliyetleri ve ticari ilişkiler temelindeki gelişmeler incelendiğinde iş potansiyellerinin ne denli açık olduğu görülebilmektedir. Bu alanlarda son yıllarda ivmelenerek artış gösteren ithalat ve ihracat rakamları, Türkiye’nin pazardaki payını büyütmesi için ikili iş görüşmeleri, ticari heyet ve sektörel heyet çalışmalarının ne kadar gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, giderek daha fazla yükselen bir trend haline gelen Dubai için birçok çalışma modelinin yanı sıra B2B (business to business) iş konseptinin de uygulamaya çok açık olduğu anlaşılmaktadır.

BAE’yi ve Dubai’yi İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektöründe Bu Kadar Cazip ve Çekici Kılan Faktörler Nelerdir?

Dünyanın en köklü ve uluslararası düzeyde en büyük etkinliklerinden biri olan EXPO, 2020 yılında Dubai’de düzenlenecektir. Tüm dünyanın ilgiyle takip edeceği bu etkinlikte, dünyanın nasıl daha yaşanabilir hale getirileceği konusunda yeni fikirler, projeler ve hedefler konuşulacaktır. Bütün bunların daha etkili olması için ikili iş görüşmeleri ve ticari heyet oluşturma çalışmalarına daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE) tarafından organize edilen EXPO için ülkemizin önemli şehirlerinden İzmir de aday gösterilmişti.

EXPO 2020’nin Dubai’de düzenlenecek olması, birçok alanda olduğu gibi yapı malzemeleri konusunda çok ciddi yatırımlar ve projelerin yapılmasının önünü açmaktadır. Özellikle 2016 ve 2017 yılında ciddi büyüme gösteren sektörün bu etkinlike beraber büyüme hızını artıracağı ön görülmektedir. Yapılan sektörel heyet çalışmaları bunu açıkça ortaya koymaktadır. Zira, etkinlik öncesinde Dubai’de ulaşım, oteller, altyapı ve üstyapı gibi daha birçok alanda devam eden projeler görmek mümkündür. Etkinlik ve etkinlikteki ikili iş görüşmeleri, ticari ve sektörel heyet çalışmaları ile beraber, Dubai’nin ilerleyen yıllarda da inşaat sektörü ve yapı malzemeleri pazarı için daha aktif ve elverişli olması için nelerin yapılabileceğine dair yeni hedefler; ithalat ve ihracat rakamlarının önümüzdeki yıllarda olması istenen değerleri belirlenecektir.

Bu gelişmelere paralel olarak, BAE ve Dubai’yi yapı malzemeleri konusunda etkileyen bir diğer trend de akıllı şehir (smart city) konseptidir. Tüm dünyada yapılan çalışmalar, bu şehirde de etkisini baskın bir şekilde göstermektedir. Bu noktadaki gelişmelerde doğrudan söz sahibi olunamasa da B2B iş modeli ile pazardan pay almak mümkündür. Bu gelişmelerin en önemli itici güçlerinden biri de BAE hükümetinin bu gelişmeleri çok ciddi oranda desteklemesidir. Öyle ki, hükümet 2021 yılında Dubai’yi dünyanın en akıllı şehri yapmayı planlamaktadır (kaynak: mordorintelligence.com).

BAE ve Dubai’deki Projelerde En Çok İhtiyaç Duyulan Yapı Malzemeleri Nelerdir?

Bu malzemelerden başlıcaları kiremit çatı malzemeleri, doğal ve işlenmiş taş malzemeler, PVC pencere, kapılar ve ayrıca yalıtım malzemeleridir. Bu malzemelerden her biri ayrı ayrı bir iş potansiyeli olup ikili iş görüşmeleri, ticari heyet ve sektörel heyet çalışmaları ile Türkiye’nin de bu malzemeler konusunda BAE ve Dubai’de etkinliğini artırması gerekmektedir.

Bu Malzemelerle İlgili Ticari Faaliyet Rakamları Nasıldır ve Bu Rakamlar Nasıl Okunmalıdır?

Yapı ve inşaat sektöründe en çok kullanılan ve sektöre yön veren malzemelerden başlıcaları için derlenen ticari faaliyet değerleri aşağıda verilmiştir.

Tablo 1. BAE’nin ülkeler bazında çatı kiremiti ithalat değerleri (Kaynak:trademap)

Ülke 2018 yılında ithalat miktarı (x1000 $) BAE’deki ithalat miktarı (%) İthal edilen miktar (ton cinsinden)
Toplam: 15237 100 67520
Hindistan 4746 31,1 24594
İtalya 4657 30,6 22391
İspanya 3150 20,7 9014
Suudi Arabistan 1362 8,9 6032
Yunanistan 388 2,5 2605
Brezilya 280 1,8 778
Portekiz 260 1,7 744
Çin 186 1,2 1006
Fransa 48 0,3 75
Almanya 34 0,2 84
Japonya 33 0,2 2
Türkiye 28 0,2 49
Endonezya 27 0,2 118
Fas 26 0,2 1
Malezya 8 0,1 26
İran, İslam Cumhuriyeti 1 0 2
Amerika Birleşik Devletleri 1 0 0
Birleşik Krallık 1 0 0

 

Tablo 1, BAE’nin 2018 yılında çatı kiremiti konusunda çok ciddi bir miktarda ithalat yaptığını göstermektedir. Fakat Türkiye’nin bu pastadan en düşük pay alan ve pazarda söz sahibi olmaktan çok uzak bir pozisyon sergileyen ülke konumunda olduğu da görülmektedir. Türkiye’nin giderek daha revaçta bir ülke olan BAE ve özellikle Dubai için acilen sektörel heyet çalışmalarına hız vermesi gerekmektedir.

Tablo 2. BAE’nin ülkeler bazında kapı, pencere ve plastik bileşenlerini ithalat değerleri (Kaynak:trademap)

Ülke 2018 yılında ithalat miktarı (x1000 $) BAE’deki ithalat miktarı (%) İthal edilen miktar (ton cinsinden)
Toplam: 5510 100 1983
Avusturya 956 17,4 11
Çin 563 10,2 510
İtalya 443 8 127
Kore Cumhuriyeti 414 7,5 472
Birleşik Krallık 407 7,4 81
Türkiye 378 6,9 173
Amerika Birleşik Devletleri 351 6,4 59
Ürdün 320 5,8 182
Almanya 290 5,3 66
Çek Cumhuriyeti 287 5,2 26
Yunanistan 232 4,2 29
Tayvan 168 3 64
Belçika 99 1,8 5
Vietnam 80 1,5 58
Umman 74 1,3 23
Hollanda 69 1,3 21
İran, İslam Cumhuriyeti 67 1,2 5
Hindistan 55 1 4
Suudi Arabistan 37 0,7 20
Polonya 33 0,6 0
Slovakya 30 0,5 7
Malezya 26 0,5 3
Romanya 24 0,4 4
Rusya Federasyonu 20 0,4 9
İrlanda 15 0,3 0
İsveç 14 0,3 1
Ukrayna 12 0,2 15
Kanada 11 0,2 0
Avustralya 10 0,2 0
Fransa 9 0,2 1
ispanya 6 0,1 1
Endonezya 3 0,1 1
Litvanya 3 0,1 0
Mısır 2 0 2
Fas 1 0 1
Danimarka 1 0 0
Bulgaristan 1 0 0

 

Türkiye, Tablo 2’de de görüldüğü üzere, plastik kapı ve pencere bileşenleri konusunda BAE’de yaklaşık %7’lik bir pazara sahipken ülkede bu alanda en fazla söz sahibi olan ülkeler arasındadır. Fakat rekabetin oldukça yüksek olduğu bu alanda Türkiye, ticari heyet çalışmaları ve B2B iş modelinin getirdiği fırsatlar ile pazar payını artrmaya yönelik faaiyetlerine hız vermelidir.

Tablo 3. BAE’nin ülkeler bazında kireçtaşı ithalat değerleri (Kaynak:trademap)

Ülke 2018 yılında ithalat miktarı (x1000 $) BAE’deki ithalat miktarı (%) İthal edilen miktar (ton cinsinden)
Toplam: 19479 100 537888
Umman 14889 76,4 502780
Mısır 1331 6,8 27472
Türkiye 1174 6 858
Ürdün 579 3 2402
İran, İslam Cumhuriyeti 513 2,6 411
Hindistan 344 1,8 888
Vietnam 335 1,7 1954
Portekiz 133 0,7 178
Endonezya 77 0,4 247
Suudi Arabistan 35 0,2 150
Pakistan 28 0,1 215
Amerika Birleşik Devletleri 20 0,1 3
Suriye Arap Cumhuriyeti 13 0,1 283
Irak 4 0 1
Birleşik Krallık 2 0 0
Norveç 2 0 44
Gürcistan 1 0 1

 

Tablo 3’ten de anlaşılacağı üzere Türkiye, BAE’nin en fazla kireçtaşı ithal ettiği ülkeler arasında 3. sıradadır. Bu her ne kadar olumlu bir veri gibi görünse de 1. sırada bulunan Umman’ın pazarın %76’sına hakim olduğunu gözden kaçırmamak gerekmektedir. Türkiye’nin bu durumda yapması gereken ikili iş görüşmeleri ve özellikle B2B iş modeli ile pazardaki payını artırmaya çalışmak olacaktır.

Tablo 4. BAE’nin ülkeler bazında kaba işlenmiş mermer ithalat değerleri (Kaynak:trademap)

Ülke 2018 yılında ithalat miktarı (x1000 $) BAE’deki ithalat miktarı (%) İthal edilen miktar (ton cinsinden)
Toplam: 5948 100 33120
Çin 1488 25 8837
İtalya 894 15 731
Mısır 838 14,1 6844
İspanya 815 13,7 1908
Suriye Arap Cumhuriyeti 715 12 11805
Türkiye 709 11,9 1083
İran, İslam Cumhuriyeti 161 2,7 807
Hindistan 84 1,4 175
Portekiz 60 1 89
Pakistan 58 1 321
Umman 52 0,9 230
Yunanistan 46 0,8 93
Libya Devleti 12 0,2 76
Vietnam 11 0,2 100
Amerika Birleşik Devletleri 2 0 2
Japonya 2 0 18
Suudi Arabistan 1 0 3

 

Tablo 4’e bakıldığında Çin’in mermer konusunda BAE’deki en büyük oyuncu olduğu ve pazarın dörtte birine sahip olduğu görülmektedir. Türkiye’nin bu alandaki pozisyonunu olumlu olarak değerlendirmek mümkündür. Yaklaşık %12’lik bir pazarı bulunan Türkiye’nin bu ihracat değerini artırmak için çalışmalarına hız vermesi gerekmektedir.

Tablo 5. BAE’nin ülkeler bazında ısı ve ses yalıtımı bileşenlerini ithalat değerleri (Kaynak:trademap)

Ülke 2018 yılında ithalat miktarı (x1000 $) BAE’deki ithalat miktarı (%) İthal edilen miktar (ton cinsinden)
Toplam: 27313 100 18664
Hindistan 8233 30,1 8536
Avustralya 3161 11,6 566
Birleşik Krallık 2715 9,9 757
Suudi Arabistan 2706 9,9 4172
Almanya 2276 8,3 865
Amerika Birleşik Devletleri 2222 8,1 630
Danimarka 1722 6,3 1084
Kore Cumhuriyeti 1548 5,7 160
Çin 1229 4,5 1400
Fransa 321 1,2 38
Belçika 312 1,1 60
İrlanda 194 0,7 37
Japonya 147 0,5 12
Rusya Federasyonu 115 0,4 121
İtalya 65 0,2 7
Meksika 63 0,2 18
Türkiye 61 0,2 52
Polonya 60 0,2 77
Avusturya 43 0,2 27
ispanya 32 0,1 3
Slovenya 29 0,1 6
Güney Afrika 22 0,1 22
Çek Cumhuriyeti 13 0 0
Portekiz 11 0 0
Kanada 7 0 2
İran, İslam Cumhuriyeti 2 0 4
Tayland 1 0 0
Endonezya 1 0 3
Hollanda 1 0 0
Hırvatistan 1 0 3

 

Tablo 5, detaylı olarak incelendiğinde Hindistan’ın ısı ve ses yalıtımı malzemeleri konusunda BAE’deki pazarın üçte birine yakın bir kısmına hakim olduğu görülmektedir. Bu alanda sektörde birçok büyük oyuncu bulunurken Türkiye, henüz bu oyuncular arasına girmekten oldukça uzaktır. Bu sebeple, Türkiye’nin BAE ve Dubai’deki iş fırsatlarını ve ticari gelişmelerini en iyi şekilde değerlendirmesi ve bu listede üst sıralara hızlı bir şekilde çıkması gerekmektedir.