Sektör Analizleri

Meksika Tekstil ve Hazır Giyim Sektör Analizi

Tekstil ve hazır giyim sektörü Meksika’da köklü bir tarihe sahiptir. Geçmişte emek-yoğun bir yapıya
sahip olan ve geleneksel bir faaliyet alanı olarak görülen tekstil ve hazır giyim sektörü bugün orta ve
büyük ölçekli işletmelerin varlığı ile daha modern bir yapıya kavuşmuştur. KOBİ ağırlıklı firmaların
bulunduğu ülkede gelişen üretim ve tedarik zinciri kapasitesi, makine ve otomasyon sistemlerinde
modernleşme ülkeyi özellikle offshore/nearshore üretimi bakımından da cazip hale getirmektedir.

 

Meksika tekstil ve hazır giyim sektörünün detaylı bir şekilde incelendiği rapora aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.